Köpa katt

När kattungarna säljs är de minst 12 veckor gamla, registrerade, veterinärbesiktade, försäkrade för dolda fel, chipmärkta samt vaccinerade två gånger. Allt enligt SVERAK:s regler. I köpet ingår också 1 års medlemskap i Burmaklubben om så önskas.

Då kattungarna föds upp i hemmiljö är de socialiserade och vana vid i hemmet vanligt förekommande aktiviteter såsom dammsugning.

Jag vill ha tät kontakt med mina kattungeköpare före och efter leverans, och hjälper självklart till med att svara på de frågor som uppstår längs vägen.

Det går att ställa sig i kö för en katt, men jag förbehåller mig rätten att välja rätt köpare till rätt katt. Vid tingning av katt betalas en handpenning på 1000 kr.

Jag följer burmaklubbens rekommenderade kattungepris och tar 13000 kr för en kattunge. Vid köp av två kattungar vid samma tillfälle medges en rabatt på 1000 kr. Vid köp av en ny kattunge från Pendas vid ett senare tillfälle medges en rabatt på 1000 kr också för denna kattunge.

Vill köparen testa en kattutställning så bjuder jag på en anmälningsavgift första gången.